LPP Vest-Agder

Styret LPP Vest-Agder 2013
Leder/pårørendekontakt: Borghild Spiten Mathisen
E-post privat: borghild58@hotmail.com
Tel: 47 46 84 19

Kasserer: Irene Bakke

Styremedlem: Helen Nygård

Styremedlem: Arnhild Kristiansen

1.Varamedlem: Randi Eikerapen

2.Varamedlem: Merethe Lund

Om LPP Vest-Agder
LPP Vest-Agder er et lokallag i LPP, en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.LPP Vest-Agder arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes situasjon, både overfor myndigheter og samfunnet for øvrig, og for en bedre prioritering av samfunnsmessige ressurser for å styrke tilbud og tiltak i og utenfor behandlingsinstitusjon. LPP Vest-Agder bistår pårørende med råd og veiledning når det gjelder psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig, og er livssynsnøytral.

Hvem er LPP Vest-Agder til for?
• Skal være en støttespiller og et nettverk for pårørende til psykisk syke.
• Skal løfte opp pårørenderollen – de pårørende skal bli spurt og tatt med på råd når det gjelder behandlingen, og samtidig får hjelp og støtte for egen del (bla. økonomisk og juridisk rådgivning og psykologisk bistand).
• Skal være en pådriver overfor myndighetene (lokalt og sentralt) for å få et bedre behandlingstilbud for psykisk syke.

Våre 3 hovedpilarer:
1. Verdighet. Et samfunn kjennetegnes av hvordan de behandler sine svakeste.
2. Omsorg. Både for de psykisk syke og deres pårørende.
3. Løsninger. Lokalt og sentralt.

Del på: