Temakafé for pårørende

Tid: 29. oktober kl. 18

Denne temakvelden sammenfaller med «Å leve med kurset»

Kveldens tema: «Lovverk, taushetsplikt og opplysningsplikt. Pårørende i møte med hjelpeapparatet».
Ved Jurist og leder av kontrollkommisjonen Bjørge TveitoTemakafê for pårørende 29  oktober 2014_Page_1

Sted:
Energiverket – Tangen 11 – Kristiansand
Siste onsdagen i mnd. fra kl. 18 – 20.
Kontaktpersoner: Anne Lise (Energiverket) Tlf. 41494585
Inger Lise (A-larm) Ingerlise@a-larm.no Tlf. 48897322

Temakafè for pårørende arrangeres i et samarbeid mellom Virksomhet oppfølging i Kristiansand kommune, A-larm, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Mental Helse og Landsforbundet mot stoffmisbruk.

Se invitasjonen her

Del på: