LPP Vest-Agder markerte seg på landsmøtet 20.-21.april

Styret i LPP Vest-Agder reiste inn samlet til Oslo for å være med på landsmøtet i LPP den 20.-21.april.

LPP Vest-Agder markerte seg sterkt, spesielt på talerstolen der både Siri Hangeland, Helen Nygård og Yvonne Iversen holdt flere innlegg.

Helen Nygårds forslag om større fokus på helse og ernæring, og Yvonne Iversens forslag om større fokus på unge pårørende, ble enstemmig vedtatt på landsmøtet. Disse forslagene skal inn i den nye handlingsplanen for LPP.

Siri Hangeland ble valgt inn som vara til kontrollkomitéen i LPP og Borghild Spiten Mathisen ble valgt inn i styret i LPP sentralt.

Del på: