Kurs: «Tøffere og klokere pårørende»

”Tøffere og klokere pårørende” – gratis kurs, finansiert med midler fra Extrastiftelsen.

Dette kurset går over 6 mandagskvelder med start 7. oktober!

Videre møtes vi mandag 14. oktober, 21. oktober, 28. oktober, 4. november og 11. november.

Vi har fått spennende foredragsholdere som psykologspesialist Sondre Liverød, tidligere klinikksjef Anders Walstedt, Anna Maria Andresdottir – kvalitetsrådgiver ved Klinikk for psykisk helse, Odd Kjøstvedt – kommuneoverlege psykisk helse og rus, Ingrid Nilsen fra Kr. sand kommune. Vi skal også ha en kveld om ernæring og psykisk helse med Berit Johannessen fra UIA.

Kurset vil bli avholdt på Frivillighetens Hus fra kl 18.00 til 20.30.  Dialog blir viktig på alle kurskvelder. Og selvfølgelig kaffepause og noe attåt.
Påmelding innen 27. september til vest-agder@lpp.no eller melding eller pr. tlf. til Borghild på tlf. 47468419/41935706.

Vi går samhandlingsreformen i møte. Dette er en flott anledning for oss å lære, påvirke og være i dialog.

Last ned program her: Kurs tøffere og klokere pårørende

Del på: