Fylkeslagstyret LPP Vest-Agder 2013-2014

På årsmøtet ble disse valgt, og på styremøtet 07.05.2013 ble styret konstituert som følger:

Leder/pårørendekontakt: Borghild Spiten Mathisen
E-post privat: borghild58@hotmail.com
Tel: 47 46 84 19

Sekretær: Siri Hangeland.
E-post: vest-agder@lpp.no

Kasserer: Irene Bakke

Styremedlem: Yvonne Iversen

Styremedlem: Arnhild Kristiansen

1.Varamedlem: Helen Nygård

2.Varamedlem: Randi Eikerapen

Del på: