Årsmøte 2013 i LPP Vest-Agder

Den 15.april hadde LPP Vest-Agder årsmøte, og Borghild Spiten Mathisen ble gjenvalgt som leder. Arnhild Kristiansen ble valgt inn i styret.

Styret ser i dag slik ut:
Borghild Spiten Mathisen (leder)
Siri Hangeland (styremedlem)
Irene Bakke (styremedlem)
Arnhild Kristiansen (styremedlem)
Yvonne Iversen (styremedlem)
Helen Nygård (vara)
Randi Eikerapen (vara)

Del på: