Styret i LPP Trøndelag ønsker alle medlemmer et riktig godt nytt år!

Medlemsbrev er sendt ut før jul til alle som har epost.

Medlemsbrev nr. 3/2016

Kjære medlemmer i LPP Trøndelag.

Året 2016 er snart forbi. Vårt siste arrangement, Julemøte på Scandic Bakklandet ble avviklet med 19 deltakere den 19. november. Foredraget til Arnhild Lauveng ble spesielt godt likt av deltakerne. Selvopplevelse, vekst og helse – om å være menneske først og diagnoser senere, var tema for foredraget.

Arnhild Lauveng er spesialist i klinisk samfunnspsykologi, doktorgradsstipendiat, og tidligere diagnostisert med schizofreni. Ho fortalte om sitt liv fram til ho nå har levert si doktoravhandling. Ho vektla selvopplevelsen, følelsen av å være et jeg, som det som sviktet ved alvorlige psykiske sykdommer. Spesialistene vet fortsatt ikke hva som er årsaken til schizofreni. Det er en samlekategori med mange årsaker mente Lauveng. Ho mente at alt for mye krefter brukes på behandling, i forhold til at det burde brukes mere krefter på å forbedre livet til de med psykiske plager.

Lauveng arbeider nå ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. Ho har publisert 11 bøker hvorav 7 er barnebøker.

Eirik Roos, rådgiver ved rådmannens fagstab, orienterte om temaplan Psykisk helse & Rus. Den ventes vedtatt av kommunestyret i januar. Det er en felles plan for barn og voksne. Tidlig innsats og lavterskeltilbud står i fokus. Opptrappingsplanen for noen år siden hadde fokus på alvorlig psykisk syke, nå er hovedfokus på lettere psykiske plager. Det skal tilbys mestringskurs for å hjelpe personer i livskriser. Den enkelte kan melde seg på selv. Selvhjelpskurs mot søvnvansker, og kurs for eldre om mestring av depresjon, er blant det som skal utvikles.

10 nye boliger for personer med psykiske problemer skal etableres på Tonstad Øst i 2019. For øvrig mente Roos at kommunen har nok botilbud.

Flere av deltakerne på julemøtet ønsket at Lauveng skulle komme igjen senere en gang. Flere ønsket at spasertur med kaffepause skulle forsøkes igjen. Dårlig oppslutning om turen til Ladekaia skyldtes at gateadresse ikke var oppgitt. De som ikke var til sted på julemøtet må gjerne melde tilbake eventuelle ønsker til styret.

Styret takker for i år og ønskes alle medlemmer i LPP Trøndelag God Jul!

Del på: