Seminar om arverett og båndlagt arv

 LPP Trøndelag og Vårres regionalt brukerstyrt senter inviterer til dagseminar
Tid: Lørdag 21. mars kl. 10.30 – 15.00
Sted: QUALITY HOTEL AUGUSTIN, Kongensgate 26. (i Prinsenkrysset, Trondheim.)

 kristikramaas

Mange med psykiske lidelser har problemer med å styre sin egen økonomi. Vi som pårørende er ofte de som må trå til når økonomien butter imot med de midler som gies fra det offentlige. Mange av oss er opptatt av å sikre våre kjære de best mulige levekår også etter vår død. Derfor vil det være av interesse for pårørende og vite noe om hvordan vi kan trygge den framtidige økonomiske situasjonen til de vi er pårørende til. Styret i LPP er derfor veldig glade over å ha fått advokat Kristin Kramås fra Advokatfirmaet Hestenes og Dramer Son AS til å foredra om arverett og båndlagt arv på dette lørdagsseminaret.

Hovedpunktene vil være:

● Grunnprinsippene i arveretten – en oversikt over sentrale regler og forslag til endringer i NOU 2014:1

● Mulighet for båndlegging av arv:

○ Arveloven § 32

○ Vergemålsloven – verger og styring av økonomi gjennom vergemålsordningen

● Eksempler på testamenter – diskusjon om mulige løsninger med salen

 

Registrering og kaffe er fra 10.30. Lunsjbuffet engang mellom 12.00 og 13.00

Seminaret er gratis for medlemmer av LPP og øvrige deltakende organisasjoner i Vårres. Andre deltakere faktureres for 500 kr.

Bindende påmelding innen 14. mars til: LPP Trøndelag tlf. 91318622 eller eiannes@online.no

eller Vårres tlf. 90973268 / 97526381 eller post@varres.no

 

Registrering og kaffe er fra 10.30. Lunsjbuffet engang mellom 12.00 og 13.00

Seminaret er gratis for medlemmer av LPP og øvrige deltakende organisasjoner i Vårres. Andre deltakere faktureres for 500 kr.

Bindende påmelding innen 14. mars til: LPP Trøndelag tlf. 91318622 eller eiannes@online.no

eller Vårres tlf. 90973268 / 97526381 eller post@varres.no

 Den 22. januar 2015

Styrene i LPP og Vårres regionalt brukerstyrt senter

Del på: