Nytt fra styret

Nyhetsbrev er ei nyskaping for å gi medlemmene diverse orienteringer i løpet av året.
Styret i LPP Trøndelag minner om årskontingenten for LPP som er sendt alle medlemmene. Husk å betale den! Vi trenger alle medlemmene for å få en slagkraftig organisasjon.
 Om noen kan tenke seg å gjøre en innsats for laget i det kommende året er det flott. 

Nyhetsbrev 1 (2014)

Del på: