Lørdagsseminar 9. november 2013

LPP Trøndelag og Vårres regionalt brukerstyrt senter arrangerte lørdagsseminar  9. november kl.11.00-15.15 ved Nidaros Pilegrimsgård, Kjøpmannsgata 1. Trondheim.

Tema for dagen:
Sammenvevde liv – å være pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse. Psykiatrisk sykepleier og forsker Bente Weimand foredro med bakgrunn i sin
avhandlingen som handler om pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse, deres erfaringer, samt deres behov for støtte fra helsevesenet. Videre handler den om sykepleieres støtte til disse pårørende.

 

Del på: