LPP Trøndelag har årsmøte mandag 23. februar 2015

Innkalling er utsendt til medlemmene. Styret håper at mange kan avsette denne kvelden til foreninga. Møt opp i Sommerstua, Erling Skakkes gt.70,  kl.19.15.

Del på: