LØRDAGSSEMINAR I LPP TRØNDELAG 10 juni 2017

Styret i LPP Trøndelag inviterer med dette til lørdagsseminar 10. juni på Thon Backlund Hotell på Levanger.
Tema: Finne kjernesaker som medlemmene ønsker at LPP Trøndelag skal jobbe med knyttet til pårørendes behov og interesser innen psykisk helsevern.

Faglig ansvarlig: Dagfinn Bjørgen, leder i KBT (Kompetansesenter for Brukermedvirkning og Tjenesteutvikling).

10:30  Kaffe og registrering av deltakere.
11:00  Leder i LPP Trøndelag ønsker velkommen og orienterer om programmet. 

11:20    Pårørendes og brukeres like og ulike behov og interesser, særlig knyttet til boligspørsmål, orientering om Bruker Spør  Bruker- undersøkelser ved Dagfinn Bjørgen.

11:50    Gruppearbeid. Prosessleder Dagfinn Bjørgen. Hva har hjelpen fra psykisk helsevern til den/de du er 
     pårørende for betydd for deg som pårørende? 

12:30  Oppsummering plenum ved Dagfinn Bjørgen. 

13:00            Lunsj.

13:45   Gruppearbeid. Prosessleder Dagfinn Bjørgen. 

         Hvilken hjelp kan støtte /avlaste pårørendes hverdag? 

14:15   Oppsummering plenum ved Dagfinn Bjørgen.


14:30            Kaffe og litt å bite i.


14:45   Orientering om hvordan representanter for LPP Trøndelag har jobbet med boligspørsmål i ulike fora.

15:00  Gruppearbeid. Prosessleder Dagfinn Bjørgen.

     Hvordan bør LPP Trøndelag jobbe med boligspørsmål? Er det andre saker som vi bør jobbe med lokalt?

15:30   Oppsummering plenum ved Dagfinn Bjørgen.
15:50   Avslutning ved leder for LPP Trøndelag
16:00  Sosialt samvær, rusletur ute etc.

17:00  Middag.

 

Påmelding senest fredag den 2. juni til lpp.trondelag@gmail.com (svar på mail) eller til telefon 913 18 622. 
Del på: