INVITASJON TIL ÅPEN TEMAKVELD

For pårørende til personer med rusrelaterte og/eller psykiske lidelser.

 Torsdag 16. april 2015 kl. 17.30 – 20.00
 Lærings-og mestringssenteret i Klostergata (like ved Prix)

 Gratis inngang. Ingen påmelding. Velkommen!

Tema:

Rus og samtidig psykiske lidelser.
– Informasjon om hvordan rus og psykiske problemer ofte er vevd sammen.
_ Hvilke utfordringer og muligheter ligger i behandling?
– Hvilke utfordringer har pårørende til denne gruppen?

Program:

 Pårørendeinnlegg

 Faginnlegg ved Rolf W. Gråwe, forskningsleder

Rusklinikken ved St. Olavs, professor rusmedisin, NTNU.

 Kaffe og enkel servering

Spørsmål om temakvelden kan rettes til Lærings- og mestringssenteret, Ved klinikk for rus og avhengighetsmedisin tlf: 47394242 samt Lærings ogMestringssenteret ved Nidaros DPS tlf 73865453.

Nettside: http://www.stolav.no/nidarosdps/lms. www.stolav.no/korus-lms

Arrangementet er et samarbeid mellom Trondheim kommune, LMS ved klinikk for rus og avhengighetsmedisin St. Olav og LMS ved Nidaros distriktpsykiatriske senter, St.Olav.

Del på: