LPP Trøndelag har årsmøte 24. februar 2014.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
LANDSFORENINGA FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE TRØNDELAG
Møtet holdes i Sommerstua, Erling Skakkes gt. 70,
Mandag 24.februar 2014 kl. 19.00

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av sakliste
3. Valg av møtefunksjonærer:
– møteleder
– sekretær
– 2 protokollunderskrivere
4. Godkjenning av årsmelding for 2013
5. Godkjenning av revidert regnskap for 2013. Revisors vurdering legges fram på møtet.
6. Arbeidsplan for 2014
7. Budsjett for 2014
8. Vedtekter for LPP Trøndelag
9. Behandle innkomne forslag (må være styret i hende innen 9. februar)
10. Valg. Valgkomiteen legger fram sitt forslag i møtet
11. Avslutning
Etter at årsmøtet er avvikla blir det servering og sosialt samvær med god prat.

Trondheim 20.01.2014
Styret i LPP Trøndelag

 

Del på: