Velkommen til seminaret: Å involvere pårørende

Fagutviklingsenhet Rus og Psykiatri invitere til seminar om tema: Å involvere pårørende

Sted og tid: Festsalen – UNN Åsgård – 12. januar 2016
Det er ikke nytt, men vi har fortsatt en vei å gå med hensyn til det å involvere pårørende i vårt arbeid. Det gjelder både klinisk-, utviklings, -forbedrings- og forskningsarbeid. Pasientsikkerhetsarbeidet har vist at dette også er et område vi ønsker å bli bedre på.
Vi har fått med Bente Weimand til å lede oss gjennom dagen. Weimand er forsker/ psykiatrisk sykepleier (PhD) og leder forskningsgruppen Brukeres og pårørendes erfaringer ved Akershus universitetssykehus HF. I tillegg har vi med lokale krefter fra både klinikk, kommune og RVTS Nord.

Dette blir en dag med både faglig påfyll og tenke-selv-aktivitet.

Velkommen!

Målgruppe: Behandlere i barne- og ungdom og voksenpsykiatri, rus- og avhengighetsbehandling, både i poliklinikk, ambulante/akutt team og sengepost, miljøpersonale i relevante enheter, allmennleger, brukere med egenerfaring og pårørende.

Påmelding innen 31.12.2015 via linken: https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/aaipunn2016

Ingen påmeldings avgift.

Detaljprogram kan lastes ned her

Del på: