LPP Sogn og Fjordane

LPP er ein landsomfattande ideell interesse og brukarorganisasjon for pårørande innan psykisk helse. LPP Sogn og Fjordane dekker alle kommunene i Sogn og Fjordane. Vi arbeidar for å betre behandling og levekår for brukarar og pårørande som blir råka av psykisk sjukdom.

Print Friendly
Del på: