Helse Førde kuttar 5 millionar i 2015 i budsjettet for psykisk helsevern

NRK har siste tida sett søkelys på planane til Helse Førde om å kutte 5 millionar i budsjettet til psykisk helsevern. Både ordførarar, tillitsvalde og fagfolk reagerer på planane. Ordførar vil gjere opprør. Alfred Bjørlo, som er ordførar i Eid, er særleg opptatt av tilboda til barn og unge. LPP meinar at kutta også vil ramme tilboda for vaksne og vil oppfordre ordførarane til å også engasjere seg for denne gruppa.

Print Friendly
Del på: