PårørendePåfyll

LPP Rogaland her et nytt tilbud til alle pårørende innen psykisk helse. Den 2. lørdagen i måneden, møtes  pårørende til uformell erfarings- og informasjonsutveksling over en kopp kaffe i lokalene til FFO Rogaland i Stavanger. PårørendePåfyll begynner kl. 12.00 og varer til kl. 14.00.

I utgangspunktet vil PårørendePåfyll alltid ha et overordna tema. Lørdag den 12. november var temaet «Hva er viktig for deg?». For de som møtte til PårørendePåfyll denne lørdags formiddagen, dreide samtalen seg rundt
lpp-rogaland-stand-anne-marie– de nettopp avholdte Schizofrenidagene, der LPP Rogaland også hadde stand
– bivirkninger av antipsykotika og medikamentfri behandling
– erfaringer med nedtrapping av medikamenter
– erfaringer med Illness Mangagement and Recovery (IMR) ved Sola DPS og Sola kommune
– satsingen på bedre pårørendearbeid i Stavanger kommune
– behovet for individuelt tilpassa aktiviteter, trenings- og støttekontakt, bl.a…

 

Dette er litt fra det som ble tatt opp:
I forbindelse med Schizofrenidagene hadde et par av de frammøtte blitt inspirert av Siri Hustvedts foredrag om kreativ skriving og undervisningen av psykiatriske pasienter.

Imponert var man også over en av deltakerne i en ny serie som kommer på NRK på nyåret. Gunhild Asting har regissert en dokumentarfilm-serie der man følger tre unge mennesker med schizofrenidiagnose, og der filmskaperne i samarbeid med deltakerne har brukt animasjon og illustrasjoner til å formidle innholdet i psykotiske opplevelser. Serien har tittelen «Stemmene i hodet». De som medvirker i filmen har alle fått behandling ved Bergfløtt Behandlingssenter som vektlegger helhetlig behandling. Ser fram til seriestart på nyåret!

Pårørende er fortsatt oppgitt over det store  fokuset og troen flertallet av psykiaterne synes å ha på medikamentell behandling, og hvor lite det fokuseres på skadelig bivirkninger. Oppgitt var man også over hvor  lite spesialistene er villige til lå høre på pårørendes erfaringer med virkning og bivirkning av medikamentell behandling hos den man er pårørende til.

img_20160928_155106Neste PårørendePåfyll i Stavanger blir lørdag 10. desember. Da kommer Gro Skartveit og snakker om «Livet etterpå – om vegen vidare etter alvorlige kriser» – som også er tittelen på den siste boka hennes. Mer info om dette kommer senere – men alle pårørende som har anledning, sett av formiddagen lørdag den 10. desember.

 

Del på: