Pårørende – en ressurs

For nokså nøyaktig et år siden avslutta LPP Rogaland et samarbeidsprosjekt med PårørendeSenteret i Stavanger. Prosjektet ble støtta av midler fra Helsedirektoratet og hadde følgende målsetting:

Etablere en arbeidsallianse mellom fagfolk og pårørende
Benytte pårørendes kunnskap og erfaringer i tiltak knyttet til den enkelte beboer i bofellesskap

 • Tilsatte i bofellesskap får:
  • Opplæring i pårørendeinvolvering
  • Et verktøy for systematisk samarbeid med pårørende til beste for beboeren
 • For beboerne skal dette føre til:
  • Bedre sosial fungering
  • Økt mestring og tilfredshet
  • Færre symptomer
 • For pårørende skal det gi:
  • Mulighet til deltakelse og medvirkning
  • Anerkjennelse og styrking av deres kompetanse

Du kan lese hele rapporten her: Avsluttende rapport – tilskudd 11 5575 Pårørende – en ressurs

 

Del på: