Brukerrådet ved Sola DPS

Foto: Bjelland-as.noBrukerrådet er et rådgivende organ for ledelsen ved Sola DPS. Brukerrådet jobber for at behandlingen og tilbudet ved DPS’et skal bli så godt som mulig – både for pasienter og pårørende. LPP Rogaland er representert i brukerrådet.

Les mer om brukerrådet og hvordan du kan komme i kontakt med brukerrådet her: Brosjyre brukerrådet Sola DPS

 

Foto: Bjelland-as.no

Del på: