Årsmøte i LPP Rogaland

Tirsdag 21. mars var det årsmøte i LPP Rogaland.

Det er ikke den helt store interessen for årsmøtesaker i lokallaget vårt – men vi som møtte fikk gjennomført den obligatoriske listen av saker. I tillegg hadde vi det veldig hyggelig med gode kommentarer både til årsmeldinga og aktivitetsplana for 2017!

Årsmelding
Ved gjennomgang av årsmeldinga ser vi at vi har et aktivt lokallag som bidrar med pårørende sin erfaring i mange ulike sammenhenger både i nord- og sørfylket.
Les hele årsmeldinga her: A°rsmelding 2016

Aktivitetsplan 2017
Vi erfarer stadig vekk at LPP som organisasjon er for lite kjent – både blant befolkningen og blant helsepersonell. På årsmøtet kom det forslag om å jobbe for å skaffe oss en mediekontakt.
Les hele aktivitetsplana for 2017 her: Aktivitetsplan 2017

 

 

Del på: