Årsmøte i LPP Rogaland

Årsmøte i LPP Rogaland avholdes 31. mars 2016 i FFOs lokaler i Hillevåg, Stavanger.

Som sikkert mange har fått med seg ønsker regjeringen Solberg å innføre «pakkeforløp» i psykiatrien. Vil behandlinga av psykoselidelser bli bedre med et såkalt pakkeforløp? Dette er det mange meninger om. Avdelingssjef Håkan Nordin, leder prosjekt «Pakkeforløp» ved SUS. Han kommer på vårt årsmøte for å orientere.

Alle er velkommen til å delta på årsmøtet vårt:
Kl. 17.00: Varm mat og «drøs»
Kl. 18.00: Avdelingssjef Håkan Nordin orienterer om pakkeforløp i psykiatrien
Kl. 19.00: Årsmøtesaker

Årsmelding 2015 og forslag til aktivitetsplan 2016 legges fram på årsmøtet. Du kan lese de her:

Årsmelding-2015

Aktivitetsplan-2016-2

Del på: