Artikler

> se alle

Årsmøte i LPP Rogaland

Ved gjennomgang av årsmeldinga ser vi at vi har et aktivt lokallag som bidrar med pårørende sin erfaring i mange ulike sammenhenger både i nord- og sørfylket.