Pårørendekveld

For familie og venner til personer som har opplevd kriser eller sliter med traumer.

Mandag 11. april kl. 18.00-20.30

Kriser og traumer rammer en hel familie. Det er ikke unormalt at pårørende også utvikler PtSD symptomer eller kommer i en komplisert sorgreaksjon.

Gabrielle Frøen, spesialrådgiver i SI, forteller om hva et traume er, hva som skjer i hjernen når vi blir traumatisert, hva som hjelper og enkle tiltak til stabilisering og støtte.  Samtale og erfaringsutveksling.

Velkommen!

Servering av kaffe fra kl 17.30.
På grunn av servering er det fint med påmelding på forhånd.
For påmelding eller spørsmål – ta kontakt med DPS, Døgnenhet Otta
tlf. 61 11 76 00, eller på e-post til kari.halvorsen@sykehuset-innlandet.no

Arrangør:
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse (LPP), DPS Lillehammer og Rusprosjektet i Nord-Gudbrandsdal

Del på: