Nettverksmøte 2014

30. – 31. oktober avholdes det nettverksmøte på Radisson Blu, Lillehammer.

Målgruppe for konferansen er alle miljøer og enkeltpersoner som jobber med, eller ønsker å jobbe med åpne samtaler – dialog og/eller nettverksmøter i helse- og sosialtjenester, skole og oppvekst, barneverv, NAV, kriminalomsorg, friomsorg, spesialisthelsetjeneste, prestetjeneste, bruker- og pårørendeorganisasjoner m.m.

 

Foreleser:

Steinar Bryn (1954) har sin utdanning (B.A., M.A) fra University of Wisconsin og Ph.D. i American Studies fra University of Minnesota. Han har vært student, lærer, forsker og fungerende rektor ved Nansenskolen.

De siste 20 årene har han vært ansvarlig for planlegging og gjennomføring av inter-etniske dialogseminar på Lillehammer og på Vest Balkan. I kjølevannet av dette arbeidet er det bygd opp 10 dialogsentre på Balkan.

Bryn beskriver dialog som bevegelse og en måte å åpne opp kontakten mellom mennesker. Dialog synliggjør og bygger relasjon mellom mennesker.

Bryn har alltid lagt vekt på formidlingsarbeid. Han har mottatt en rekke priser, spesielt for dialg og forsoningsarbeidet utført i noen av Europas mest krigsherjede områder etter 2.verdenskrig som Vukovar, Prijedor, Srebrenica, Mitrovica og Kosovo Polje. Han legger vekt på å formidle sine erfaringer på en måte som viser likhetstrekkene mellom konflikter i familie og storsamfunnet. Dialog blir således et redskap som kan brukes på alle nivåer i samfunnet. De siste 6 årene er Bryn og Nansen dialognettverk nominert til Nobels Fredspris.

 

Mer informasjon og program for møtet kan lastes ned her.

Del på: