Krisekonferansen 2014: Krise – Et vendepunkt

Her kan du laste ned programmet for konferansen.

 

Program mandag 17. november

Kl. 09.00 Oppmøte og registrering. Enkel bevertning.

Kl. 09.30 Velkommen; om dagen og praktisk informasjon.
Åpning av konferansen Astrid Nøkleby Heiberg, Statssekretær, Helse – og omsorgsdepartementet

Kl. 10.00 Fysak
«Praksis, behandling og innleggelser i ambulante team i Norge» Nina Hasselberg, Spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde innen klinisk voksenpsykologi, PhD

Kl. 11.00 Pause

Kl. 11.15 Hva er viktig for pårørende i akutte hendelser? Hva påvirker at ting fungerer? Borghild Spiten Mathisen, Landsforeningen for pårørenede, LPP

Kl. 12.00 LUNSJ

Kl. 12.45 Samhandlingsteamet i Bærum:
– Erfaringer med akutte hendelser
– Samarbeidet med ambulante akutteam
– Hvordan forebygge kriser?
Lars Linderoth, spesialist i psykiatri
Einar Molthu, praksiskonsulent, Spesialist i allmennmedisin. Fastlege.

Kl. 13.45 Pause – beinstrekk

Kl. 14.00 Samhandlingsteamet i Bærum, fortsetter……..

Kl. 14.45 Pause

Tema spesielt for leger og for andre interesserte:
Kl. 15.00 Trafikkpoliti eller lege?
Farmakologi i en klinisk hverdag
– Farmakokinetikk. – S – konsentrasjonsmålinger
– Depot. – Rusmiddeltesting

Kl. 16. 15 Pause

Kl. 16.30 Nedtrapping av foreskrevne vanedannende medikamenter
– Regimer for nedtrapping/avrusning
Trond Aamo, Spesialist i klinisk farmakologi, Avdeling for legemidler i Trondheim

Kl. 17.30 Slutt

Kl. 20.00 Middag og hyggelig samvær! Kunstnerisk innslag.

 

Program tirsdag 18. november

Kl. 08.30 Barn som pårørende og familieperspektivet
Lise Rasmussen, Fagkonsulent for barn og unge, Pårørendesenteret i Stavanger

Kl. 09.15 Fysakk

Pårørendeprogrammet
Ann Helen Johansen, Fagkonsulent/prosjektleder, Pårørendesenteret i Stavanger

Kl. 10.45 Pause

Kl. 11.00 Hva betyr kriser i psykologisk perspektiv?
Christian Haugli, psykolog, Ambulant Akutt enhet DPS Gjøvik

Kl. 12.00 LUNSJ

Kl. 12.45 Taushetsplikten, hjelp eller hinder?
Jon Gangdal, forfatter og rådgiver

Kl. 13.30 Pause

Kl. 13.40 Fullt lys og stummende mørke. – Depresjonens sanne ansikt. Med innsikt og humør fremkalles både tårer og latter.
Rigmor Galtung, komiker, skuespiller, konferansier og foredragsholder

Kl. 14.25 Pause

Kl. 14.35 Full lys og stummende mørke, fortsetter…….

Kl. 15.20 Vel hjem!

Vi tar forbehold om små endringer i programmet.

Del på: