// Artikler

Familen som pårørende. Temamøte i Sarpsborg 8.juni kl 18-20.30 på Gamle Tune rådhus «kantinebygget». Alle velkommen

Vi inviterer til temakveld med fokus på familien som pårørende. Både pårørende, fagfolk og andre interesserte er velkomne. Denne kvelden har vi flere fagpersoner samt pårørende som forteller om det å være familie, og særlig søsken til noen som er psykisk syke eller sliter med rusproblemer. Det blir en uformell tone, vi får underholdning av Beatleskoret, […]

Pårørendesenteret endelig åpnet

Det var en gledens dag i Fredrikstad, da pårørendesenteret i byen endelig offisielt ble åpnet. Over 50 personer hadde samlet seg til en fagdag på St. Croix-huset for å markere begivenheten. Smilene satt løst da Arne Øren, leder av kommunens helse- og velferdsutvalg, klippet snoren.

LPP Nedre Glomma i vinden

LPP Nedre Glomma hadde en reportasje i Fredrikstad Blad om det å være pårørende og om det nye pårørendesenteret i Fredrikstad. Les artikkelen og få informasjon om åpningen den 16. mars

Januarhilsen fra styret

Vi ønsker deg et godt nytt år. Ikke minst ønsker vi et godt nytt år til dine. Nytt år kan bringe med seg nytt håp. Vi i LPP er igjen innstilt på å arbeide videre for saken vår.

Medlemsbrev oktober 2015

Høstens medlemsbrev fra LPP Nedre Glomma

Undervisningsseminar for pårørende til pasienter med psykoseutvikling

Er du pårørende til en person med psykoseutvikling? Da kan kaskje dette undervisningsseminaret være noe for deg.

Medlemsbrev august 2015

I LPP Nedre Glomma skjer det en del denne høsten. Vi inviterer blant annet til temamøter, pårørendekonferanse, samtalegrupper og seminar i løpet av dette halvåret

Ulike mennesker har ulike erfaringer – del dem med noen

Det finnes ikke bare èn løsning på problemer og utfordringer. Snakk med andre pårørende som har erfart lignende som deg.

Medlemsbrev: Kjære medlem……årets første nyhetsbrev

Medlemsbrev 1 2015 Nytt styre gleder seg til å gjøre en innsats for andre pårørende. Har du forslag og ideer til hva pårørende kan ha nytte og gleder av? Si fra til oss da…

Samtalegruppe for pårørende til personer med rusrelaterte og/eller psykiske lidelser

Samtalegruppen som startet i vår, fortsetter i september og har ingen ledige plasser. Det blir startet ny gruppe i januar 2016

Artikler

> se alle

Familen som pårørende. Temamøte i Sarpsborg 8.juni kl 18-20.30 på Gamle Tune rådhus «kantinebygget». Alle velkommen

Vi inviterer til temakveld med fokus på familien som pårørende. Både pårørende, fagfolk og andre interesserte er velkomne. Denne kvelden har vi flere fagpersoner samt pårørende som forteller om det å være familie, og særlig søsken til noen som er psykisk syke eller sliter med rusproblemer. Det blir en uformell tone, vi får underholdning av Beatleskoret, […]

Pårørendesenteret endelig åpnet

Det var en gledens dag i Fredrikstad, da pårørendesenteret i byen endelig offisielt ble åpnet. Over 50 personer hadde samlet seg til en fagdag på St. Croix-huset for å markere begivenheten. Smilene satt løst da Arne Øren, leder av kommunens helse- og velferdsutvalg, klippet snoren.

LPP Nedre Glomma i vinden

LPP Nedre Glomma hadde en reportasje i Fredrikstad Blad om det å være pårørende og om det nye pårørendesenteret i Fredrikstad. Les artikkelen og få informasjon om åpningen den 16. mars

Januarhilsen fra styret

Vi ønsker deg et godt nytt år. Ikke minst ønsker vi et godt nytt år til dine. Nytt år kan bringe med seg nytt håp. Vi i LPP er igjen innstilt på å arbeide videre for saken vår.

Medlemsbrev august 2015

I LPP Nedre Glomma skjer det en del denne høsten. Vi inviterer blant annet til temamøter, pårørendekonferanse, samtalegrupper og seminar i løpet av dette halvåret