// Artikler

Julemøte LPP Moss 23/11 2016 Balke gård

Vi har julemøte Sjekk lenken og meld deg på!   lpp_jul16_pdf

REFSNESSEMINARET 2016

  Bruk en lørdag på Jeløya i lag med andre pårørende I flotte omgivelser og med godt traktement, inviterer vi til en dag med faglig påfyll og gode samtaler.Vi hadde vårt første «Refsnes-arrangement» i 2013. I fjor lot vi det bli litt større. God respons har gjort at vi nå satser for fjerde gang. Så […]

Byavisa Moss omtaler vårt arrangement

http://www.byavisamoss.no/utgaver/275-2016/#4

Vi må bidra til fjerne tabuer: Psykisk sykdom må humaniseres!

I flotte rammer, på Søndre Kallum Gård nylig tildelt Rygge kommunes kulturpris for 2016, hadde LPP Moss (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse) sin sommeravslutning 16. Juni. Vi hadde besøk av Kristin Stuestøl og hennes sønn Vincent. De ønsket med denne fremstillingen å videreformidle optimisme og livslyst til andre. De beskrev hverandre nøyaktig og presist […]

LPP Moss

Velkommen til LPP Moss. Vårt lokallag dekker kommunene Rygge, Råde, Våler og Moss. Du kan kontakte styret i LPP Moss ved Svein Gurvin, mobil 9133 0169    

Pårørende kan treffes til prat

  Velkommen til en kopp kaffe, litt å bite i og en prat rundt det å være pårørende. LPP Moss inviterer til samtalegruppe siste tirsdag i hver måned, unntatt juli og desember. Det skjer på Rygge Frivilligsentral kl 18:00 – 20:00. Neste møte 29/4. Denne gangen gjør vi det litt annerledes med et lite innspill knyttet til når vi […]

Årsmøte LPP Moss

Årsmøtet i LPP Moss er 8. mars 2015 LPP_års15_pdf

Artikler

> se alle

REFSNESSEMINARET 2016

  Bruk en lørdag på Jeløya i lag med andre pårørende I flotte omgivelser og med godt traktement, inviterer vi til en dag med faglig påfyll og gode samtaler.Vi hadde vårt første «Refsnes-arrangement» i 2013. I fjor lot vi det bli litt større. God respons har gjort at vi nå satser for fjerde gang. Så […]

Vi må bidra til fjerne tabuer: Psykisk sykdom må humaniseres!

I flotte rammer, på Søndre Kallum Gård nylig tildelt Rygge kommunes kulturpris for 2016, hadde LPP Moss (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse) sin sommeravslutning 16. Juni. Vi hadde besøk av Kristin Stuestøl og hennes sønn Vincent. De ønsket med denne fremstillingen å videreformidle optimisme og livslyst til andre. De beskrev hverandre nøyaktig og presist […]

LPP Moss

Velkommen til LPP Moss. Vårt lokallag dekker kommunene Rygge, Råde, Våler og Moss. Du kan kontakte styret i LPP Moss ved Svein Gurvin, mobil 9133 0169    

Pårørende kan treffes til prat

  Velkommen til en kopp kaffe, litt å bite i og en prat rundt det å være pårørende. LPP Moss inviterer til samtalegruppe siste tirsdag i hver måned, unntatt juli og desember. Det skjer på Rygge Frivilligsentral kl 18:00 – 20:00. Neste møte 29/4. Denne gangen gjør vi det litt annerledes med et lite innspill knyttet til når vi […]

Årsmøte LPP Moss

Årsmøtet i LPP Moss er 8. mars 2015 LPP_års15_pdf