Veileder for kommunale frisklivssentraler - etablering og organisering


Helsedirektoratet anbefaler etablering av kommunale frisklivssentraler i alle landets kommuner. Frisklivssentralen kan bidra til at ‚ÄĚbroen‚ÄĚ mellom medisinsk behandling og egen mestring styrkes. Veilederen er relevant for kommuner som √łnsker √• etablere kommunal frisklivssentral eller videreutvikle et eksisterende tilbud.¬†

Frisklivssentralen skal gi tilbud til personer med behov for å endre levevaner, og bidra til mestring og fremming av fysisk og psykisk helse, primært gjennom veiledning og tilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedre kosthold og tobakksavvenning. Utviklingsområder er tilbud om hjelp til mestring av utfordringer knyttet til psykisk helse, risikobruk av alkohol, lærings- og mestringstilbud for personer med kroniske sykdommer og lidelser med stor utbredelse i befolkningen og andre tilbud som fremmer mestring av egen helse.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester p√•legger kommunene √• etablere forebyggende helse- og omsorgstjenester . Frisklivssentralen er en m√•te √• organisere en kommunal helse- og omsorgstjeneste p√• som kan ivareta flere av kommunens lovp√•lagte plikter i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, samt andre tjenester ut i fra lokale behov. Samarbeid med andre akt√łrer er sentralt for √• kunne n√• m√•lgruppene og bidra til langvarig endring og mestring.

Veilederen beskriver kvalitetskrav og anbefalinger for etablering, organisering, videreutvikling og drift av kommunale frisklivssentraler. Veilederen beskriver basistilbudet;¬ęfrisklivsresepten¬Ľ, og utviklingsomr√•der for frisklivssentralene.

M√•lgruppe: Ansatte ved frisklivssentraler, politikere, r√•dmenn, helseledere, kommuneleger og √łvrig kommunal administrasjon, NAV, fastleger, √łvrig helsepersonell, frivillig og private akt√łrer og andre som jobber med forebyggende helsearbeid i kommune, fylke og stat.

Veilederen ble f√łrste gang utgitt i 2011 og revidert i 2013 p√• grunn av ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny folkehelselov av 2012, samt p√• grunn av utvikling av tjenesten.