Veileder for Fylkesmannens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven § 4-4

  Tema:Veileder
  Utgiver:Helsedirektoratet
  Årstall:2015
  Antall sider:33
  Last ned PDF: Last ned PDF

  ​​Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for fylkesmannens klagebehandling av klager på vedtak om behandling uten eget samtykke (psykisk helsevernloven § 4-4).

  Formålet med denne veilederen er å ivareta pasientenes rettssikkerhet ved å sikre forsvarlig saksbehandling av klager på vedtak om behandling uten eget samtykke.

  Veilederen skal bidra til likebehandling og sikre rett prioritering av disse hos fylkesmannen.

   

  image_print