Utpr√łving av ACT-team i Norge. Hva viser resultatene?


KoRus-√ėst/Nasjonal kompetansetjeneste ROP fikk i oppdrag av Helsedirektoratet √• evaluere utpr√łving av 12 norske ACT-team. Evalueringen har blitt gjort i samarbeid med FOU-avdelingen i divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus. Helsemyndighetenes utpr√łving av ACT-team bygger p√• en modell som det er lang erfaring med i mange land. Modellen er godt dokumentert internasjonalt og har vist seg √• gi gode tjenester for de brukerne som trenger det mest.