Utprøving av ACT-team i Norge. Hva viser resultatene?

  Tema:Rapporter
  Utgiver:Akershus universitetssykehus (Ahus) og Nasjonalt kompetanstjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)
  Årstall:2014
  Antall sider:110
  Last ned PDF: Last ned PDF
  Bestill:Bestill

  KoRus-Øst/Nasjonal kompetansetjeneste ROP fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å evaluere utprøving av 12 norske ACT-team. Evalueringen har blitt gjort i samarbeid med FOU-avdelingen i divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus. Helsemyndighetenes utprøving av ACT-team bygger på en modell som det er lang erfaring med i mange land. Modellen er godt dokumentert internasjonalt og har vist seg å gi gode tjenester for de brukerne som trenger det mest.

  image_print