Spiseforstyrrelser - en håndbok for foreldre og andre pårørende


Å være pårørende eller i nær relasjon til en med spiseforstyrrelser kan være svært utfordrende og krevende. Ofte er det slik at når en i familien er syk, rammer det også resten av familien.

I denne veilederen finner du generell informasjon om spiseforstyrrelser, samt råd til foreldre og andre pårørende.

Innhold:

Hva er en spiseforstyrrelse

Årsaker til spiseforstyrrelser

Skadevirkninger

Hva kan pårørende gjøre?

Spiseforstyrrelser i hverdagen

Barn og spiseforstyrrelser

Ulike behandlingstilbud

Interesseorganisasjonenes tilbud

Når er man frisk?