Spiseforstyrrelse. Veileder for pårørende.

  Tema:Veileder
  Utgiver:ROS
  Årstall:2015
  Bestill:Bestill

  Som pårørende må du akseptere at ingen, heller ikke du, kan endre en persons atferd. Du kan ikke få noen til å spise mer, slutte å overspise eller slutte å kaste opp, hverken med makt eller med å appellere. Din oppgave er å forholde deg på en slik måte at personen selv etterhvert tar ansvar for egne handlinger. Det innebærer at du må frigjøre deg fra personens spisemønster og rette fokus på deres forhold til hverandre og hvem personen er, eller forsøker å bli bak den uforståelige spiseatferden.

  Dette er kanskje den største utfordringen for de som står nær noen med en spiseforstyrrelse. Det er muligens lettere å akseptere denne holdningen dersom du har en forståelse for hva en spiseforstyrrelse er; en mestringsmekanisme.

  Mer kunnskap og større forståelse kan du få via ROS sin veileder for foreldre og andre pårørende.

   

   

  Innhold:
  Hva er en spiseforstyrrelse
  Årsaker til spiseforstyrrelser
  Skadevirkninger
  Hva kan pårørende gjøre?
  Spiseforstyrrelser i hverdagen
  Barn og spiseforstyrrelser
  Ulike behandlingstilbud
  Interesseorganisasjonenes tilbud
  Når er man frisk?

  image_print