Søsken til personer som utvikler en psykose for første gang


Denne artikkelen tar for seg hvordan det er å være søsken til en person som utvikler en psykose for første gang. Temaet er lite undersøkt, og det er utarbeidet lite informasjon tilpasset denne gruppen. Det er et faktum at søsken ofte blir forsømt av hjelpeapparat, eventuelt bare tilfeldig blir trukket inn, når foreldre blir involvert i behandlingstilbudet til en av de andre barna.

Her kan du lese om vanlige reaksjoner på psykoseutvikling hos søsken, psykoseproblemenes innvirkningen på søskens livskvalitet, søskens behov for hjelp for å tilpasse seg situasjonen, og hvorfor det er så viktig å ivareta de andre søsknene, når ett søsken utvikler en psykoselidelse.

Artikkelen er skrevet av Anne Fjell, speisalkonsulent for familiebehandling ved Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS Sør-Øst).