Selvorganisert selvhjelp. Oversikt over organisasjoner innen rus og psykisk helse

  Tema:Veileder
  Utgiver:Selvhjelp Norge og Helsedirektoratet
  Årstall:2015
  Antall sider:48
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Heftet gir en oversikt over hvilke organisasjoner som finnes og hvor du får hjelp utenfor det offentlige. Målgruppene for dette heftet er mennesker med rusmiddelproblemer og
  mennesker som opplever psykiske helseutfordringer, pårørende og fagfolk i ulike deler av tjenesteapparatet.

  image_print