Selvmordsforebygging i akuttpsykiatriske døgnavdelinger - erfaringer fra nasjonalt læringsnettverk.


Tiden under eller etter en innleggelse i psykiatriske døgnavdelinger er en velkjent høyrisikopersiode for selvmord.  I 2013 ble den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24-7» gjennomført. Dette var et nasjonalt læringsnettverk, satt sammen for ĂĄ bedre selvmordsforebyggingen i akuttpsykiatriske døgnavdelinger.

I denne rapporten drøftes det om dette læringsnettverket har ført til bedre pasientsikkerhet for pasienter på slike avdelinger.

Rapporten er skrevet av Marie Brudvik, ansatt i pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7, Ewa Ness, seniorrĂĄdgiver ved Oslo Universitetssykehus og Fredrik Walby, forsker ved NSSF med hovedstilling som sjefspsykolog ved voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.