Selvmordsforebygging i akuttpsykiatriske døgnavdelinger – erfaringer fra nasjonalt læringsnettverk.

  Tema:Rapporter
  Utgiver:Suicidologi
  Årstall:2014
  Antall sider:6
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Tiden under eller etter en innleggelse i psykiatriske døgnavdelinger er en velkjent høyrisikopersiode for selvmord.  I 2013 ble den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24-7» gjennomført. Dette var et nasjonalt læringsnettverk, satt sammen for å bedre selvmordsforebyggingen i akuttpsykiatriske døgnavdelinger.

  I denne rapporten drøftes det om dette læringsnettverket har ført til bedre pasientsikkerhet for pasienter på slike avdelinger.

  Rapporten er skrevet av Marie Brudvik, ansatt i pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7, Ewa Ness, seniorrådgiver ved Oslo Universitetssykehus og Fredrik Walby, forsker ved NSSF med hovedstilling som sjefspsykolog ved voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

  image_print