Sammen om mestring - veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne


Dette er en bredt anlagt veileder som omhandler bÄde rus og psykisk helse, alle diagnosegrupper, alle alvorlighetsgrader og retter seg mot bÄde kommune og spesialisthelsetjenesten.

Mange har bidratt – bĂ„de eksterne arbeidsgrupper, hĂžringer og interne krefter i Helsedirektoratet.

Veilederen tittel er: «Sammen om mestring» – dvs. at mĂ„let er at brukeren mestrer eget liv. Kommune og spesialist mĂ„ samarbeide, sammen med brukeren, mot dette mĂ„let. ​

Veilederens formĂ„l er Ă„ synliggjĂžre brukergruppens behov og understĂžtte det lokale psykiske helse- og rusarbeidet for voksne. Veilederen angir krav og forventninger.​​​

Veilederen legger sÊrlig vekt pÄ:

  • Psykisk helse og rus ses i sammenheng
  • Bruker- og mestringsperspektivet bĂžr styrkes
  • Det samarbeides for Ă„ sikre helhetlige og koordinerte tjenester

Veilederen gir svar pÄ:

  • Beskriver tjenestene, peker pĂ„ utfordringer og muligheter
  • Skisserer hvordan tjenestene kan tilrettelegge for gode bruker- og pasientforlĂžp
  • Understreker betydningen av forebyggende arbeid og inkluderende lokalsamfunn
  • KlargjĂžr lovgrunnlaget
  • Angir sentrale aktĂžrer
  • Besvarer «ofte stilte spĂžrsmĂ„l»
  • Gir rĂ„d og anbefalinger

MÄlgruppen for veilederen er tjenesteutÞvere og ledere i kommunen og spesialisthelsetjenesten, politisk og administrativ ledelse, andre tjenester og aktÞrer som har kontakt med mÄlgruppen og brukere og pÄrÞrende.