Sammen om mestring – veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

  Tema:Veileder
  Utgiver:Helsedirektoratet
  Årstall:2014
  Antall sider:152
  Last ned PDF: Last ned PDF
  Bestill:Bestill

  Dette er en bredt anlagt veileder som omhandler både rus og psykisk helse, alle diagnosegrupper, alle alvorlighetsgrader og retter seg mot både kommune og spesialisthelsetjenesten.

  Mange har bidratt – både eksterne arbeidsgrupper, høringer og interne krefter i Helsedirektoratet.

  Veilederen tittel er: «Sammen om mestring» – dvs. at målet er at brukeren mestrer eget liv. Kommune og spesialist må samarbeide, sammen med brukeren, mot dette målet. ​

  Veilederens formål er å synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale psykiske helse- og rusarbeidet for voksne. Veilederen angir krav og forventninger.​​​

  Veilederen legger særlig vekt på:

  • Psykisk helse og rus ses i sammenheng
  • Bruker- og mestringsperspektivet bør styrkes
  • Det samarbeides for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester

  Veilederen gir svar på:

  • Beskriver tjenestene, peker på utfordringer og muligheter
  • Skisserer hvordan tjenestene kan tilrettelegge for gode bruker- og pasientforløp
  • Understreker betydningen av forebyggende arbeid og inkluderende lokalsamfunn
  • Klargjør lovgrunnlaget
  • Angir sentrale aktører
  • Besvarer «ofte stilte spørsmål»
  • Gir råd og anbefalinger

  Målgruppen for veilederen er tjenesteutøvere og ledere i kommunen og spesialisthelsetjenesten, politisk og administrativ ledelse, andre tjenester og aktører som har kontakt med målgruppen og brukere og pårørende.

  image_print