Samhandlingsreformen (Stortingsmelding nr. 47)


Samhandlingsreformen РRett behandling Рpå rett sted Рtil rett tid

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. juni 2009 (Regjeringen Stoltenberg II).

Nedbyggingen av spesialisthelsetjenesten i det psykiske helsevernet startet med Opptrappingsplanen for psykisk helse som p√•gikk i perioden 1999 til 2008. Samhandlingsreformen er en forlengelse av denne. Et sentralt element er nedbygging av d√łgntilbud i spesialisthelsetjenesten til fordel for oppbygging av det kommunale tilbudet.

Samhandlingsreformen skal:

 • vise vei fremover
 • forebygge fremfor bare √• reparere
 • tidlig fremfor sen innsats
 • f√• ulike ledd i helsetjenesten til √• jobbe bedre sammen
 • flere oppgaver til kommunene og penger til √• utf√łre dem
 • samle spesialiserte fagmilj√łer som er sterke nok
 • bedre for pasientene – sterkere brukermedvirkning

Samhandlingsreformen skal innf√łres gradvis fra og med 1. januar 2012. Oppbyggingen av helsetilbud i kommunene kommer til √• skje over tid, og mange kommuner er allerede godt i gang med arbeidet.

Hvordan få det til:

 • Ny folkehelselov styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer.
 • Ny felles lov for helse-¬≠ og omsorgstjenesten i kommunene.
 • √Čn felles lov samler kommunenes plikter. Og det blir ett sted √• klage ‚Äď hos Fylkesmannen
 • Plikt for kommuner og sykehus til √• samarbeide. Kvalitet skal m√•les bedre.
 • Pasienter og brukere f√•r et tilbud som er lettere √• forholde seg til, og som henger bedre sammen.
 • samle spesialiserte fagmilj√łer som er sterke nok
 • bedre for pasientene – sterkere brukermedvirkning

5 milliarder kroner Ô¨āyttes fra staten til kommunene. Det skal l√łnne seg √• forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor. Om lag 4,2 milliarder kroner overf√łres fra sykehusene til kommunene for at de skal betale sin del av sykehusregningen. Kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter p√• sykehus fra f√łrste dag. De f√•r overf√łrt rundt 560 millioner kroner fra sykehusene for √• etablere tilbud for disse pasientene.

Ny kommunal plikt til √• etablere tilbud med √łyeblikkelig hjelp -¬≠ d√łgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon. Plikten skal fases inn i perioden 2012-2015. Tilbudet fullÔ¨Ānansieres. For 2012 vil dette bel√łpe seg til om lag 260 millioner kroner.

I tillegg skal kommunenes √łkonomiske rammer styrkes, der en st√łrre del av veksten i helsebudsjettene skal tilfalle kommunene i √•rene fremover. Det skal ogs√• bli bedre samarbeid og arbeidsdeling mellom sykehus, samt en statlig styring av disse.

Resultatet av Samhandlingsreformen er:

 • Ettersom reformen baseres p√• flere hjemmebaserte og forebyggende tjenester, gir den derfor p√•r√łrende en enda tydeligere rolle. I dag st√•r p√•r√łrende for 50 % av omsorgen. Innf√łringen av samhandlingsreformen medf√łrer at dette tallet forventes √łkt til 70 %.
 • Flere pasienter sendes tidlig over til kommunene, og at kommunene derfor m√• ta h√•nd om Ô¨āere mennesker med alvorlige psykiske lidelser enn f√łr. Dette har midlertidig skjedd uten at √•rsverksinnsatsen √łkte innenfor kommunenes psykiske helsearbeid i fem√•rsperioden fram til og med 2011. Dette er den viktigste enkeltfaktoren som har bidratt tilsvekkelsen av den forebyggende innsatsen.
 • At kommuner i √łkende grad gir et tilbud til pasienter med alvorlige psykiske lidelser, g√•r ut over det forebyggende psykiske helsearbeidet. Det er √łkt konkurranse om ressurser i kommunene. Kommuner prioriterer trolig fysiske lidelser, da de blir straffet √łkonomisk hvis de ikke kan ta imot utskrivingsklare pasienter med slike plager. Kommuner har heller ikke f√•tt mer penger til psykisk helsearbeid, og opplever dertfor at de ikke har finansiering til √• avsette tilstrekkelige ressurser til det forbyggende arbeidet.