Salutogenese (recovery) og psykiske helseproblemer - en kunnskapsoppsummering


Rapporten er en kunnskapsoversikt over psykiske helseproblemer og Recovery, eller salutgonsese som det også blir kalt. Kunnskapen om Recovery kaster lys over hvordan man kan tilrettelegge for deltakelse, meningsfylte aktiviteter, mestring og bedre helse.

Rapporten gir en oversikt over begrepet, og besvarer sp√łrsm√•l om hva Recoverybasert tiln√¶rming kan v√¶re. Den sier ogs√• noe om hvilke effekter slike tiln√¶rminger viser, og belyser faktorer som kan hemme og fremme implementering av en salutogen tiln√¶rming.

Fagfeltet psykisk helsearbeid har behov for √łkt kunnskap om hvordan helse kan bli tatt p√• alvor i m√łte med enkeltpersoner, grupper, institusjoner og ellers ulike helsesystemer. Dette er blitt spesielt tydelig med den √łkte vektleggingen p√• √• integrere personer med psykiske helseproblemer (PHP) i kommunene og styrkingen av det kommunale psykiske helsearbeidet (Langeland, 2007, Jormfeldt, 2011). Kunnskapen om salutogenese kan kaste lys over hvordan helse kan forst√•s og anvendes i psykisk helsearbeid.

Rapporten er utarbeidet av Eva Langeland, f√łrsteamuensis ved H√łgskolen i Bergen, p√• oppdrag av NAPHA. Rapporten er hentet fra NAPHAs nettside.