Salutogenese (recovery) og psykiske helseproblemer – en kunnskapsoppsummering

  Tema:Rapporter
  Utgiver:Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
  Årstall:2014
  Antall sider:40
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Rapporten er en kunnskapsoversikt over psykiske helseproblemer og Recovery, eller salutgonsese som det også blir kalt. Kunnskapen om Recovery kaster lys over hvordan man kan tilrettelegge for deltakelse, meningsfylte aktiviteter, mestring og bedre helse.

  Rapporten gir en oversikt over begrepet, og besvarer spørsmål om hva Recoverybasert tilnærming kan være. Den sier også noe om hvilke effekter slike tilnærminger viser, og belyser faktorer som kan hemme og fremme implementering av en salutogen tilnærming.

  Fagfeltet psykisk helsearbeid har behov for økt kunnskap om hvordan helse kan bli tatt på alvor i møte med enkeltpersoner, grupper, institusjoner og ellers ulike helsesystemer. Dette er blitt spesielt tydelig med den økte vektleggingen på å integrere personer med psykiske helseproblemer (PHP) i kommunene og styrkingen av det kommunale psykiske helsearbeidet (Langeland, 2007, Jormfeldt, 2011). Kunnskapen om salutogenese kan kaste lys over hvordan helse kan forstås og anvendes i psykisk helsearbeid.

  Rapporten er utarbeidet av Eva Langeland, førsteamuensis ved Høgskolen i Bergen, på oppdrag av NAPHA. Rapporten er hentet fra NAPHAs nettside.

  image_print