Rom for alle — En sosial boligpolitikk for framtiden (NOU 2011:15 )


Utvalget har her drøftet og gitt anbefalninger på hvordan sentrale oppgaver i den sosiale boligpolitikken skal møtes i årene fremover