Rundskriv: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

  Tema:Rettigheter
  Kategori:Rettigheter
  Utgiver:Helsedirektoratet
  Årstall:2015
  Antall sider:122
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Rundskrivet til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 inneholder de enkelte bestemmelsene med kommentarer. Videre inneholder det omtale av viktige temaer ved yting av helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming.

  Det er viktig at rettssikkerheten til personer med psykisk utviklingshemming blir ivaretatt på en god måte, og at helse- og omsorgstjenesten arbeider systematisk og bevisst med å forebygge behovet for bruk av tvang og makt i tjenestene.  Formålet med rundskrivet er å bidra til dette.

  Dette rundskrivet IS-10/2015 erstatter rundskriv IS-10/2004 Lov om sosiale tjenester kapittel 4A – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Det er oppdatert til og med juni 2015.

  image_print