Rettsikkerhet ved tvang


Brosjyren omhandler kontrollkommisjonsordningen og pasientens rettigheter ved tvang.​​​​​
Hovedoppgaven til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern er å ivareta pasientenes rettssikkerhet. Det er viktig å vite at man som pasient, men også pårørende, kan klage på tvangsvedtak, og man har også en del rettigheter.

Brosjyren finnes også på nynorsk, samisk og engelsk, og er å finne her.