Recoveryorienterte praksiser - en systematisk kunnskapssammenstilling


Rapporten om recoveryorienterte praksiser oppsummerer hva forskningen sier om begrepet, og gir oversikt over verkt√ły for √• kartlegge og evaluere slik praksis. Den er ment for fagfolk,¬† personer med egenerfaring og p√•r√łrende. Ved hjelpe av heftet h√•per forfatterne at flere blir inspirert til √• stille krav om at de vil ha mer recoveryorienterte tjenester.

Rapporten er en systematisk kunnskapssammenstilling om recoveryorienterte praksiser. Interessen for recovery som begrep, kunnskapsomr√•de og grunnlag for praksisutvikling har v√¶rt √łkende i Norge de senere √•r. Internasjonalt er recovery fremhevet som retningsgivende for psykisk helse- og ruspolitikk, og er styrende for praksiser i en rekke land. Det er de siste ti√•r gjort et betydelig arbeid i bruker-, forsknings- og fagmilj√łer med √• tydeliggj√łre begrepet recovery. Fortsatt finner vi ulike definisjoner og forst√•elser av begrepet, og det anvendes p√• forskjellige vis i helse- og velferdstjenestene b√•de nasjonalt og internasjonalt. Gjennom arbeidet med denne kunnskapssammenstillingen har forfatterne fors√łkt √• tydeliggj√łre hvordan begrepet kan beskrives, og hvordan recoveryorienterte praksiser kan utvikles og fremmes.

Rapporten er utarbeidet av Marit Borg, Bengt Karlsson og Anne Stenhammer ved Senter for psykisk helse og rus (SFPR) ved H√łgskolen i Buskerud, p√• foresp√łrsel fra NAPHA.

Rapporten er hentet fra NAPHA sin nettside.