Recoveryorienterte praksiser – en systematisk kunnskapssammenstilling

  Tema:Rapporter
  Utgiver:Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
  Årstall:2013
  Antall sider:52
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Rapporten om recoveryorienterte praksiser oppsummerer hva forskningen sier om begrepet, og gir oversikt over verktøy for å kartlegge og evaluere slik praksis. Den er ment for fagfolk,  personer med egenerfaring og pårørende. Ved hjelpe av heftet håper forfatterne at flere blir inspirert til å stille krav om at de vil ha mer recoveryorienterte tjenester.

  Rapporten er en systematisk kunnskapssammenstilling om recoveryorienterte praksiser. Interessen for recovery som begrep, kunnskapsområde og grunnlag for praksisutvikling har vært økende i Norge de senere år. Internasjonalt er recovery fremhevet som retningsgivende for psykisk helse- og ruspolitikk, og er styrende for praksiser i en rekke land. Det er de siste tiår gjort et betydelig arbeid i bruker-, forsknings- og fagmiljøer med å tydeliggjøre begrepet recovery. Fortsatt finner vi ulike definisjoner og forståelser av begrepet, og det anvendes på forskjellige vis i helse- og velferdstjenestene både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom arbeidet med denne kunnskapssammenstillingen har forfatterne forsøkt å tydeliggjøre hvordan begrepet kan beskrives, og hvordan recoveryorienterte praksiser kan utvikles og fremmes.

  Rapporten er utarbeidet av Marit Borg, Bengt Karlsson og Anne Stenhammer ved Senter for psykisk helse og rus (SFPR) ved Høgskolen i Buskerud, på forespørsel fra NAPHA.

  Rapporten er hentet fra NAPHA sin nettside.

  image_print