Rundskriv: Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften


Lovens form√•l er √• sikre at etablering og gjennomf√łring av psykisk helsevern skjer p√• en forsvarlig m√•te og i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Form√•let er videre √• sikre at de tiltakene som er beskrevet i loven, tar utgangspunkt i pasientens behov og respekten for menneskeverdet. Rundskrivets trykte versjon inneholder loven og forskriften med kommentarer. I nettbasert versjon er det lenket til lover, forskrifter og nettsider som er omtalt i teksten. Revideringer vil kun skje i nettbasert versjonen.