Rundskriv: Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften

  Tema:Rettigheter
  Utgiver:Helsedirektoratet
  Årstall:2015
  Antall sider:177
  Last ned PDF: Last ned PDF
  Bestill:Bestill

  Lovens formål er å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Formålet er videre å sikre at de tiltakene som er beskrevet i loven, tar utgangspunkt i pasientens behov og respekten for menneskeverdet. Rundskrivets trykte versjon inneholder loven og forskriften med kommentarer. I nettbasert versjon er det lenket til lover, forskrifter og nettsider som er omtalt i teksten. Revideringer vil kun skje i nettbasert versjonen.

  image_print